Gedegen advies over veiligheid

safegaSlechts weinig fabrikanten hebben zich zo intensief beziggehouden met het thema veiligheid als GAYKO. Het concept GAYKOSafeGA, meerdere malen bekroond door experts, staat garant voor individuele oplossingen en allesomvattende bescherming tegen geweld van buitenaf. Deskundigen adviseren om de - gemakkelijk bereikbare - benedenverdieping uit te rusten met GAYKOSafeGA-kozijnen. Via uw GAYKO-vakhandelaar beschikt u over een veiligheidsconcept dat op úw huis is toegesneden. Voor de goede orde: Alle GAYKO-kozijnmodellen kunnen (ook achteraf) met alle GAYKOSafeGA-opties (tot Resistance Class 3) worden uitgebreid.

De uitmuntende GAYKOSafeGA-uitvoeringen

SafeGA

5000**

5000impact**

6000**

8000**

Resistance Class (RC)

RC 2

RC 2

RC 2

RC 3

 GaykoEPS

Extra versterkingscon-structie van kozijnframe en vleugelprofielen

-

-

-

 GaykoGVS

Aantal vergrende-lingspunten (afhankelijk van kozijnformaat)

6-8*

6-8*

6-8*

tot 14

Versterkte, afsluitbare greep (100 Nm), zelfvergrendelende greep, afsluitbaar

Doorboor-beveiliging

Speciale sluitstukken van staal

Veiligheids-beglazing*** volgen DIN EN 356 (Ug-waarden afhankelijk van systeem en ruitopbouw)

P4A (A1)

P4A impact

P6B (B1)

P6B (B1)

Gecertificeerd door IFT-Rosenheim

Erkend door Vds (Verband deutscher Versicherer)

-

Leverbaar bij

alle GAYKO modellen

alle GAYKO modellen

alle GAYKO modellen

GAYKOVISION

     veiligheid4   veiligheid4

* Tegengesteld lopende sluitnokken aan de onderkant (behalve SafeGA 8000) en tevens aan de bandzijde, met stalen,
in elkaar grijpende speciale sluitstukken

** Voor de beveiliging van het kozijn is de beglazing beschermd tegen indrukken van de ruit naar binnen

*** Stormbeglazing