Verklaring gegevensbescherming

Wij, GAYKO GmbH, nemen de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens bijzonder serieus en houden ons strikt aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgebonden gegevens worden op deze website uitsluitend opgevraagd als dat technisch gezien nodig is. De opgevraagde gegevens worden onder geen beding verkocht of met andere motieven doorgegeven aan derden.

Onderstaande verklaring geeft u een indruk van de manier waarop wij deze bescherming waarborgen, welke soort gegevens er worden opgevraagd, en met welk doel.

Gegevensverwerking op deze internetpagina
GAYKO GmbH slaat in haar serverlogfiles automatisch de verkregen gegevens op die uw browser aan ons doorgeeft. Het gaat daarbij om:

  • Type/versie browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzings-URL (de eerder bezochte pagina)
  • Hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres)
  • Tijdstip van de serveraanvraag

GAYKO GmbH kan personen niet indelen aan de hand van deze gegevens. Koppeling van deze gegevens aan andere gegevensbronnen vindt niet plaats; bovendien worden de gegevens na een statistische evaluatie gewist.

Gegevensverwerking voor dealers en bij aanvragen
De persoonsgebonden gegevens die wij registreren via de rubriek "dealers", worden door ons per e-mail verwerkt en uitsluitend intern bewaard. Uw gegevens worden door GAYKO alleen gebruikt om contact met u op te nemen of - als die optie wordt geselecteerd - door een erkende GAYKO-vakhandelaar. Op basis van de gegevens laten wij u per e-mail weten wie de dichtstbijzijnde vakhandelaar is. Uw persoonsgebonden gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Cookies
Op verschillende locaties wordt op de internetpagina's gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Deze hebben tot doel om de gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit en veiligheid van ons aanbod te vergroten. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die naar uw computer worden gestuurd en door uw browser opgeslagen. Meestal gebruiken wij zogenaamde "sessiecookies"; deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en zijn vrij van virussen.

Informatierecht
U heeft altijd recht op informatie over de gegevens die rondom uw persoon zijn opgeslagen, evenals herkomst, ontvanger en doel van de gegevensopslag. De heer Karmann (karmann.george@gayko.de) is verantwoordelijk voor gegevensbescherming en kan u informeren over opgeslagen informatie.

Verdere informatie
Wij hechten grote waarde aan uw vertrouwen. We staan dan ook altijd klaar om uitgebreid in te gaan op uw vragen over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens. Heeft u nog vragen die niet - of niet voldoende - worden beantwoord door deze toelichting op gegevensbescherming? Neem dan vooral even contact op met de heer Karmann (karmann.george@gayko.de), die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.